EFA elected representatives

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (BLOC) - (13 MEMBERS)

SPANISH PARLIAMENT (2 MPs):
1. BALDOVÍ RODA Joan
2. SORLI FRESQUET Marta

SPANISH SENATE (2MPs):
1. MULET Carles
2. NAVARRETE Jordi

PARLIAMENT OF VALENCIA (9 MRPs):
1. ALVARO CEREZO, Mónica
2. CLIMENT GONZÁLEZ, Rafael
3. FERRI FAYOS, Francesc Xavier
4. GARCIA MUNOZ, Teresa
5. GARCIA I TOMÁS, Victor
6. JUAN HUGUET, Jordi
7. MARZÀ IBÁNEZ, Vicent
8. MORERA CATALÁ, Enric Xavier
9. ORTEGA REQUENA, Maria Josep